Ανάληψη υπηρεσίας ευρισκομένων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Εκπαιδευτικών

Επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και των τοποθετήσεων από το ΥΠΑΙΘ στο 2ο ΓΕΛ Λευκάδας – Πειραματικό  οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Εκπαιδευτικοί και οι Εκπαιδευτικοί με οργανική η προσωρινή τοποθέτηση στο 2ο ΓΕΛ Λευκάδας θα αναλάβουν υπηρεσία ως εξής:

Α) Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στο Σχολείο που είχαν τοποθετηθεί.

Β) Οι Εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας:

 Β1) Οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ των οποίων διευθετήθηκε η υπεραριθμία τους και οι οποίοι θα παραμείνουν με θητεία στο 2ο ΓΕΛ- Πειραματικό Θα αναλάβουν την οργανική τους θέση στο Σχολείο που τοποθετήθηκαν και κατόπιν θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο 2ο ΓΕΛ –Πειραματικό.

Β2)  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων διευθετήθηκε η υπεραριθμία τους και οι οποίοι δεν θα παραμείνουν με θητεία στο 2ο ΓΕΛ- Πειραματικό Θα αναλάβουν υπηρεσία στο Σχολείο που τοποθετήθηκαν.

Β3) Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Εκπαιδευτικοί με προσωρινή τοποθέτηση στο 2ο ΓΕΛ Λευκάδας και οι εκπαιδευτικοί των οποίων δεν διευθετήθηκε η υπεραριθμία τους στο 2ο ΓΕΛ Θα αναλάβουν υπηρεσία στο 2ο ΓΕΛ Λευκάδας –Πειραματικό.