Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Ανάληψη υποχρέωσης για τις Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων για τις Εξετάσεις ΚΠΓ Εξεταστικής περιόδου 2021Α

Δείτε την σχετική Εγκύκλιο και τα ΦΕΚ με τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: