ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω κορονοϊού, ανακοινώνουν ότι:

1) Δεν απαιτείται φυσική παρουσία για τη διεκπεραίωση εργασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τηλεφωνική επικοινωνία ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

2) Μόνο επείγουσες εργασίες θα διεκπεραιώνονται από τη Υπηρεσία μας.

3) Για όσες περιπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητη η φυσική παρουσία, αυτή θα πραγματοποιείται στα γραφεία μας μόνο ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού.

4) Οι πόρτες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα παραμένουν κλειστές για το ευρύ κοινό, και σε περίπτωση εισόδου ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε δύο άτομα ανά περίπτωση κατά ανώτατο όριο.

5) Τα στοιχεία επικοινωνίας των Διευθύνσεων είναι τα εξής: