Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 2ου Γ.Ε.Λ. στην Κέρκυρα στις 10/5/2019

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου  ΓΕΛ  Λευκάδας το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη  25/4/2019 και ώρα  11 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου.