Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων Νυδρίου και Μεγανησίου Λευκάδας ζητούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, στις 28/2-2/3/2013.

Κατάθεση προσφορών στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδρίου μέχρι και την Δευτέρα 11/2/2013, ώρα 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες και το συνοπτικό πρόγραμμα της εκδρομής στο συνημμένο αρχείο.