Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας σε Βόλο-Σκιάθο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 10:00 π.μ.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 10:30 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.