Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με απόσπαση έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.

Καλούμε   τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λευκάδας, οι οποίοι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής και επιθυμούν να αποσπαστούν σε θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)  στη Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας, να  υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος . Η απόσπαση στην ανωτέρω θέση θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους  και θα λήξει στις 31.08.2019 (λήξη τρέχοντος σχολικού έτους)

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από Τετάρτη13-02-2019 έως και Δευτέρα 18-02-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική Πρόσκληση

Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από τους παρακάτω συνδέσμους

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού