Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη του Λυκείου Νυδριού

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Σχολείο μας μέχρι και 11 / 2 / 2019 και ώρα 11.00 πμ

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου