Πρόσκληση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών 2011Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία του Ν. Λευκάδας έως και την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011.

Επειδή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από το ΥΠΔΒΜΘ οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και εκκρεμεί η παράταση θητείας Υπευθύνων, ενδεχομένως από τις διαδικασίες αυτές να προκύψουν νέα λειτουργικά κενά. Έτσι καθίσταται αδύνατος ο προσδιορισμός των λειτουργικών κενών στο σύνολό τους την παρούσα χρονική στιγμή.

Για αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας μπορούν να δηλώσουν -εάν το επιθυμούν- κατά σειρά προτίμησης έως και όλα τα σχολεία της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν.

Η δήλωση θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει προσωρινά ο εκπαιδευτικός.

Οι μετατιθέμενοι που δεν ανήκουν σε σχολείο μπορούν να καταθέσουν τη δήλωση στη ΔΔΕ Λευκάδας ή να την στείλουν με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Επίσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν εντός ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι της απόσπασης και κατά σειρά τα σχολεία της περιοχής μετάθεσης στην οποία ζητούν να αποσπασθούν.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας και επιθυμούν να αποσπασθούν εντός ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας θα υποβάλουν αίτηση για απόσπαση επιπλέον της επισυναπτόμενης δήλωσης για προσωρινή τοποθέτηση.

Η αίτηση απόσπασης θα κατατεθεί στο σχολείου που ανήκει οργανικά ή προσωρινά ο εκπαιδευτικός.

Οι μετατιθέμενοι που δεν ανήκουν σε σχολείο μπορούν να καταθέσουν την αίτηση απόσπασης στη ΔΔΕ Λευκάδας ή να την στείλουν με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση, Δήλωση