Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Γυμνασίου για το 2018-2019

Το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΝΕΑ_ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΡΧΑΙΑ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-2018-2019