Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ανακοινώθηκαν στη σελίδα https://results.it.minedu.gov.gr/ τα αποτελέσματα επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2018.

Οι υποψήφοι μπορούν να δούνε τα αποτελέσματα συμπληρώνοντας τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων (αναγράφεται στο καρτελάκι ταυτότητας υποψηφίου) ή για την κατηγορία υποψηφίων αλλογενών αναγράφεται στην εκτύπωση του Μηχανογραφικού Δελτίου) και τα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ αρχικά των ονομαστικών τους στοιχείων με τη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο.

Μπορείτε να δείτε τις βάσεις συγκεντρωτικά, [εδώ]