Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7.2.2013 και ώρα 13:30.