Συνάφεια Eιδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Eιδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.

Με την 84835/Γ2/15-07-2009 εγκύκλιο το ΥπΕΠΘ ορίζει την την συνάφεια των ειδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.