Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου

Με την 104092/Γ2/31-08-2009 εγκύκλιο, το ΥπΕΠΘ (μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) ορίζει οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.