Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη (3) εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Ξάνθη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 07/03/2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας.