Διευκρινίσεις για το μάθημα “Ανάπτυξη Εφαρμογών”

Ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων (15/5/2009) θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάποια θέματα σχετικά με το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Τεχνολογική κατεύθυνση).

Στο «Τετράδιο Μαθητή» υπάρχουν κάποιοι ορισμοί όρων που δεν αναφέρονται στο «Βιβλίο Μαθητή» και μπορεί να μην έχουν διευκρινιστεί στην τάξη από κάποιους συναδέλφους. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διατύπωση κάποιου θέματος οι παρακάτω όροι: Αραιός πίνακας (βλ. σελ 32), Παράλληλοι πίνακες (βλ. σελ 88) ή τριγωνικός πίνακας(βλ. σελ 97).

Επίσης, στο 4ο Κεφάλαιο στο «Τετράδιο Μαθητή» (βλ. σελ. 37-39) παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι «Ταξινόμηση με επιλογή», «Ανεπιτυχής δυαδική αναζήτηση χωρίς αναδρομή» και «Εύρεση δύο μικρότερων αριθμών» ως παραδείγματα της ενότητας 4.2 που είναι εντός ύλης.

Τέλος, στους πίνακες μπορεί να ζητηθεί η «Συγχώνευση πινάκων» δεδομένου ότι έχει οριστεί στο «Βιβλίο Μαθητή» (βλ. σελ. 200).
Κατά τη γνώμη μου δε θεωρούνται εντός ύλης οι παραπάνω ορισμοί-αλγόριθμοι που περιέχονται στο «Τετράδιο Μαθητή» αλλά αφού δεν έχουμε ακόμη επίσημη απάντηση από το ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ή το ΥΠ.Ε.Π.θ. καλό θα είναι να αναφερθούν.

Γεράσιμος Πολυμέρης
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής