Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης έξι (6) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Γενική Διεύθυνση Αλιείας

Γενική Διεύθυνση Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών

Αναλυτικά η προκήρυξη