Ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» για όλες τις τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχ. έτος 2017-2018

Δείτε τις οδηγίες της προωθούμενης τροποποίησης του Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών του ΕΠΑ.Λ., βάσει και της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ (Πράξη 38/28.09.2017 Δ.Σ. ΙΕΠ) για την ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για όλες τις τάξεις:

Το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ