Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (16-18/2/2017)

***ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ*** : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Ανακοινοποίηση στο ορθό

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Διευθυντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 11 π.μ.