Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για εκπαιδευτική εκδρομή της Γ? τάξης του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στα Ιωάννινα (1/4/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 10:00 π.μ.