Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Νυδριού στην Καλαμάτα (14-16/4/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο μέχρι και 10/3/2016 και ώρα 11:00 π.μ.