Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, η Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας δέχεται αιτήσεις υποψηφίων κλάδων ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί) και ΠΕ04.02 (Χημικοί) που επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-16 και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ: 30544/Δ2/22-0-2016

Επισυνάπτονται επίσης:

Πίνακες εγγεγραμμένων στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 2015-16

Κατάλογος Σ.Κ.Ε.Δ.-Εκπαιδευτικών ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 έως και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης; 30544_Aitisi