Ανακοίνωση Πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2015-2016.

Σύμφωνα με την υπ? αρ. πρωτ. 200986/Ε2/09-12-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2015-2016», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:

α) από περιοχή σε περιοχή

β) σε Μουσικά Σχολεία

γ) σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και

δ) σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ

με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Σας ενημερώνουμε πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 25-01-2016 έως και 29-01-2016 στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά:

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2015-2016.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία 2015-2016

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 2015-2016

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ