Πίνακας εκλογέων για την ψηφοφορία κατά τη διαδικασία επιλογής Διευθυντή ΔΕ Λευκάδας

Πίνακας εκλογέων της μυστικής ψηφοφορίας για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή ΔΕ Λευκάδας κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 αα του άρθρου 46 του Ν.4351/2015 :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
     
1 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής 2ου ΓΕΛ Λευκάδας
2 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Διευθυντής Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας
3 ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Διευθυντής Μουσικού σχολείου Λευκάδας
4 ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Υποδιευθύντρια 2ου Γυμνασίου Λευκάδας
5 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Διευθυντής 1ου ΓΕΛ Λευκάδας
6 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Λευκάδας
7 ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Υποδιευθυντής 1ου Γυμνασίου Λευκάδας
8 ΛΑΖΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Διευθύντρια Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας
9 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΖΩΗΣ Υποδιευθυντής 1ου ΓΕΛ Λευκάδας
10 ΜΕΤΑΞΑ ΑΚΡΙΒΗ Διευθύντρια Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου
11 ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διευθυντής Γυμνασίου με Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας
12 ΝΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υποδιευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας
13 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Διευθυντής ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας
14 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Λευκάδας
15 ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας
16 ΤΟΥΜΠΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Υποδιευθύντρια Μουσικού σχολείου Λευκάδας
17 ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Υποδιευθύντρια 2ου ΓΕΛ Λευκάδας
18 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Λευκάδας
19 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας