Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας στην Αθήνα (8-9.1.2016)

Πληροφορίες στη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.