Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014?2015 και προηγούμενων ετών.

Επισυνάπτεται το σχετικό Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2139/5.10.2015 τ. Β’.