Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής της Μπαντίνας του Σχολείου στην Ξάνθη (2-5/5/2015).

Πληροφορίες στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 24/4/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.