Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας (24/4/2014)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/03/2015 και ώρα 10:00 π.μ.