Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 2ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας στην Αθήνα (13-15/3/2015)

Πληροφορίες σχετικά στην Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου την Παρασκευή 20/2/2015 και ώρα 9:30 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.