Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τετραήμερη εκδρομή του Γ.Ε.Λ. Νυδριού στη Θεσσαλονίκη (26-29/3/2015)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Γενικού Λυκείου Νυδριού.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα 16/2/2015, ώρα 11:00 π.μ.