Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2015

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί  τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για το έτος 2015.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας του Κ.Ε.Γ. και των εξεταστικών κέντρων στο συνημμένο έγγραφο.