Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί από 23-4-2014 εώς 2-5-2014.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

  1. ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣHΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ_ 2014
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2014
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕ 2013-14  (το ίδιο εντυπο συμπληρώνεται και για αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης χωρίς την αναγραφή προτιμήσεων σχολείων).
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2014
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2014
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ
  7. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ