Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.)  η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας (Δ.Δ.Ε.) δέχεται από Τρίτη 11 έως και Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2013-2014.

Δείτε τα συνημμένα: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,

ΕΝΙΑΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΠΕ02_Για Ενισχυτική_20140121 ΠΕ03_Για Ενισχυτική_20140121 ΠΕ06_Για Ενισχυτική_20140121 ΠΕ0401_Για Ενισχυτική_20140121 ΠΕ0402_Για Ενισχυτική_20140121 ΠΕ0404_Για Ενισχυτική_20140121