Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λευκάδα από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Μαθητών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Αντίστοιχα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι), την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και το Μεγανήσι. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα αναπτυχθούν σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 25 ώρες για τους καθηγητές και 5 ώρες για τους μαθητές και θα ολοκληρωθούν σε δύο τριήμερα (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή).

Στο συγκεκριμένο Σεμινάριο, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν και γονείς μαθητών. Οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί και Μαθητές θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στις κατά τόπους έδρες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Για τη Λευκάδα το τηλέφωνο είναι 26450-26160 (υπόψη κας Αραβανή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑ: 21/2/2014, 22/2/2014, 23/2/2014 και 28/2/2014, 1/3/2014, 2/3/2014

Συνημμένα στέλνουμε τα προγράμματα και την αφίσα του σεμιναρίου.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και να ενημερωθούν οι μαθητές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ


ΛΕΥΚΑΔΑ – ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3/2014 (9:00-15:30)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  2/3/2014

9:00-10:00               Μόλυνση των θαλασσών και ανθρώπινη υγεία (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

10:00-11:00            Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

11:15-12:15            Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

12:30-13:30            Διαχείριση υδάτινων πόρων (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

13:30-14:30            Βιολογική Γεωργία και ποιότητα (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

 


ΜΕΓΑΝΗΣΙ – ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2/2014 (9:00-15:30)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  16/2/2014

9:00-10:00               Μόλυνση των θαλασσών και ανθρώπινη υγεία (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

10:00-11:00            Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

11:15-12:15            Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

12:30-13:30            Διαχείριση υδάτινων πόρων (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

13:30-14:30            Βιολογική Γεωργία και ποιότητα (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

 


ΛΕΥΚΑΔΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2/2014 (16:OO-21:30) ? ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/2014  (9:00-14:30) ? ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/2014 (9:00-15:30)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2/2014

16:00-17:00            Διαχείριση υδάτινων πόρων και αρδεύσεις (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

17:00-18:00            Διαχείριση υδάτινων πόρων και αρδεύσεις (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

18:15-19:15            Διαχείριση υδάτινων πόρων και αρδεύσεις (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

19:30-20:30            Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

20:30-21:30            Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  22/2/2014

9:00-10:00               Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

10:00-11:00            Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)  

11:15-12:15            Οι κλιματολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής  (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

12:15-13:15            Οι κλιματολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής  (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

13:30-14:30            Οι κλιματολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  23/2/2014

9:00-10:00               Διδακτικές μέθοδοι προσέγγισης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

10:00-11:00            Διδακτικές μέθοδοι προσέγγισης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)  

11:15-12:15            Μόλυνση των θαλασσών και ανθρώπινη υγεία (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)  

12:15-13:15            Μόλυνση των θαλασσών και ανθρώπινη υγεία (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)

13:30-14:30            Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων (ΤΣΟΠΕΛΑΣ)  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2/2014

16:00-17:00            Αστικά λύματα και διαχείρισή τους (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

17:00-18:00            Αστικά λύματα και διαχείρισή τους (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

18:15-19:15            Αστικά λύματα και διαχείρισή τους (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

19:30-20:30            Τα πλεονεκτήματα της βιοκαλλιέργειας σε σχέση με τη συμβατική ? χημική καλλιέργεια στο περιβάλλον, στην υγεία, στην οικονομία (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

20:30-21:30            Τα πλεονεκτήματα της βιοκαλλιέργειας σε σχέση με τη συμβατική ? χημική καλλιέργεια στο περιβάλλον, στην υγεία, στην οικονομία (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

 

 ΣΑΒΒΑΤΟ  1/3/2014

9:00-10:00               Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

10:00-11:00            Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ))

11:15-12:15            Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ))

12:15-13:15            Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

13:30-14:30            Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)