Προκήρυξη για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 16 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή σχετική αίτηση ? δήλωση προτίμησης για τη θέση Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας

Δείτε: Προκήρυξη για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυ- κείου Λευκάδας μέχρι 31-7-2015