ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω κορονοϊού, ανακοινώνουν ότι:

1) Δεν απαιτείται φυσική παρουσία για τη διεκπεραίωση εργασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τηλεφωνική επικοινωνία ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

2) Μόνο επείγουσες εργασίες θα διεκπεραιώνονται από τη Υπηρεσία μας.

3) Για όσες περιπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητη η φυσική παρουσία, αυτή θα πραγματοποιείται στα γραφεία μας μόνο ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού.

4) Οι πόρτες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα παραμένουν κλειστές για το ευρύ κοινό, και σε περίπτωση εισόδου ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε δύο άτομα ανά περίπτωση κατά ανώτατο όριο.

5) Τα στοιχεία επικοινωνίας των Διευθύνσεων είναι τα εξής:

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα

 • Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)
 • Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων
 • Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα
 • Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)
 • Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
 • Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα
 • Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα
 • Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος
 • Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)
 • Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
 • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ. Βιβλιογραφία

Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ -Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Συντάκτης: Τμήμα Γ΄Προσωπικού

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται με την υπ’αρίθμ. 23418/Ε4/17-2-2020 (Φ.Ε.Κ. 241/Γ’/09-03-2020) απόφαση του ΥΠΑΙΘ και την παρούσα χρονική στιγμή απασχολούνται ως αναπληρωτές σε άλλες περιοχές μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση που ήδη υπηρετούν.

Δικαιολογητικά – έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει με την ορκωμοσία ο/η νεοδιοριζόμενος/η:

 1. Αντίγραφο Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών
 4. Έγγραφο που να αναφέρεται το ΑΦΜ του εκπαιδευτικού
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους με ή χωρίς τέκνα (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας)
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο), ταξινομημένες ημερολογιακά
 7. Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β’/21-11-2013)
 8. Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β’/21-11-2013)
 9. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: «α) δεν διώκομαι, β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, γ) δεν ασκώ εμπορία κατ’επάγγελμα, δ) είμαι παλιός / νέος ασφαλισμένος (έχω ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992 (παλιός) ή μετά την 01-01-1993 (νέος)) και ε) έχω / δεν έχω απασχοληθεί στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 01-01-2011»
 11. ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ
 12. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN)

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́).

Δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ καθώς και την Υπουργική απόφαση

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Ανακοινώνεται ότι με την 38545/Ε1/17-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΣΨ46ΜΤΛΗ-ΡΦΘ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, λόγω των ειδικών συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την επιδημία του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι δίδεται η δυνατότητα μέχρι και τις 20-3-2020 στους υποψηφίους των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020, να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους και αποστέλλοντας τα (σκαναρισμένα) στο email της ΔΔΕ Λευκάδας (mail@dide.lef.sch.gr), λόγω της κατάστασης που επιβάλλει την ευελιξία ως προς τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας στην Βουλή – Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας (Ειδικό Σχολείο Β/θμιας Εκπ/σης), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντωνστηνΥποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ ́τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ,σχολικό έτος 2019-2020

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Σε συνέχεια των αριθμ. 73289/Η2/10-5-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚ44653ΠΣ-3Ξ9) και 197623 /Η2/12-12-2019 (ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο εξωτερικό και προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης Βερολίνου και Μονάχου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κ α λ ε ί
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2019-2020 να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 25-2-2020 μέχρι 3-3-2020 και ώρα 14.00.

Σχετικό έγγραφο

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών

Η υπ’αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Κατόπιν του από 20-2-2020 δελτίου τύπου του ΑΣΕΠ, με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019», σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πενθήμερη εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Πιτέστι της Ρουμανίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με      Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο

Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου  Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου   2020 και ώρα 10.00 π .μ .

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Β΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Θεσσαλονίκη»

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου