Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας προκηρύσσει την προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-15.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας και όλων των σχολικών μονάδων της Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 12:00.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 2014-2015

Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Κατάλογος αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 11315/Γ.Υ./31-10-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2014-2015», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:
α) από περιοχή σε περιοχή και
β) σε Μουσικά Σχολεία
με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σας.
Σας ενημερώνουμε πως θα υποβάλλονται ενστάσεις στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από 15-12-2014 έως και 31-12-2014.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Μουσικων σχολείων 2014-2015

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015

Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014

Καλούνται οι επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2014, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης, για να παραλάβουν το Πιστοποιητικό τους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα Πιστοποιητικά επιδίδονται στους επιτυχόντες αυτοπροσώπως με την ταυτότητα τους ή το δελτίο εξεταζομένου ή στους νόμιμους κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για «το γνήσιο της υπογραφής».

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα στις 11-12/1/2015

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή της Γ” τάξης Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Αθήνα στις 16-18/1/2015

Ο Διευθυντής του Μουσικού σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Γ” τάξης Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα στις 16-18/1/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας μέχρι την Τετάρτη 10/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε σχετικά τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου.

Πρόσκληση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Κοινοποιούμε την με ΑΔΑ ΨΨΑΠ7ΛΕ-ΚΑ9 πρόσκληση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για εκδρομή του 2ου Λυκείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

τρίτη τάξη του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από 8/12/2014 έως 12/12/2014.

Δείτε σχετικά την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς. 

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Τρίτη 18/11/2014 και ώρα 11:00.

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2014-2015

Δείτε σχετικά:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. 2014-2015

Έντυπα αιτήσεων:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕ 2014-15

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015

ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣHΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ BRAILLE

 

Επιλογή μαθητών στην ημερίδα EUROSCOLA 2015

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών των Ιονίων Νήσων που έλαβαν μέρος στο σχετικό διαγωνισμό, επελέγησαν για να συμμετάσχουν στην ημερίδα EUROSCOLA στο Στρασβούργο στις 19 Μαρτίου 2015 οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Λευκάδας:

(η τελική μοριοδότηση των μαθητών διαμορφώθηκε με κριτήρια την επίδοση στο γραπτό διαγωνισμό, τη γνώση ξένης γλώσσας και τη γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου)

Σειρά επιτυχίας 1: ΣΕΡΒΟΥ-ΓΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΑ, του ΓΕΛ Νυδριού

Σειρά επιτυχίας 2: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας

Σειρά επιτυχίας 3: ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΥΡΕΤΤΑ, του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας

Σειρά επιτυχίας 6: ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΔΑΦΝΗ, του ΓΕΛ Νυδριού

Σειρά επιτυχίας 8: ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ, του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας

Σειρά επιτυχίας 13: ΓΑΖΗ-ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΖΩΗ, του ΓΕΛ Νυδριού

Σειρά επιτυχίας 21: ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας

Στέλνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς μας για τη διάκριση και τους ευχόμαστε επιτυχημένη συνέχεια στην αξιόλογη προσπάθειά τους.

Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΕ/ΑΠΥΣΔΕ/ΚΥΣΔΕ 2014

Δείτε σχετικά: