Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας στην Ιθάκη (15-17/5/2015)

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιθάκης (15-17/5/2015).

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας.

Κατάθεση προσφορών στο Γραφείο της Διευθύντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας μέχρι τη Πέμπτη 30/4/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Επιμορφωτική Ημερίδα: «Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ψηφιακοί πόροι και καλές πρακτικές»

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, ώρες 17:30’ έως 20:30’ θα διεξαχθεί στο 1ο ΓΕΛ Λευκάδας επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ψηφιακοί πόροι και καλές πρακτικές». Η ημερίδα οργανώνεται από τους σχολικούς συμβούλους Λευκάδας Αφροδίτη Πανταζή και Γεράσιμο Πολυμέρη.

Δείτε σχετικά: Πρόγραμμα ΗμερίδαςΑφίσα Ημερίδας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 36 του N.4186/2013 οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν μια αίτηση παραίτησης, με ενδεχόμενο σκοπό τη συνταξιοδότησή τους, το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου (από 21 έως και 30 Απριλίου), Επισημαίνουμε πως η υπαλληλική σχέση θα λύεται αυτοδίκαια με το τέλος του διδακτικού έτους
Επισημαίνουμε ,ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 148 του  N. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26/Α΄) ο εκπαιδευτικός μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως.
Επίσης,αναφέρουμε πως οι αιτήσεις παραίτησης που θα υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου μέχρι την 20η Απριλίου του επόμενου διδακτικού έτους, θα εξετάζονται από τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα γίνονται αποδεκτές ή μη από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής της Μπαντίνας του Σχολείου στην Ξάνθη (2-5/5/2015).

Πληροφορίες στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 24/4/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

 

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑΛ

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ), ΠΕ09 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ) ΚΑΙ ΠΕ12.04/ΠΕ17.02 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ )

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και στο e-aitisi.sch.gr με την ένδειξη: Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ     ΠΕ02_ΠΔΣ_20150407     ΠΕ03_ΠΔΣ_20150407   ΠΕ09_ΠΔΣ_20150407   ΠΕ12_04_ΠΔΣ_20150407  ΠΕ17_02_ΠΔΣ_20150407

Αιτήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο στο πλαίσιο προετοιμασίας υλοποίησης του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας (Δ.Δ.Ε.) δέχεται από την Τρίτη 14 έως και Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 και μέχρι τις 13:00 μ.μ., αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2014-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) Δ.Δ.Ε της επιλογής τους για όλα τα Σχολικά Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Σ.Κ.Π.Δ.Σ).
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν υπερβούν το όριο των αιτήσεων, θα τεθούν εκτός προγράμματος. Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ., θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.

Δείτε τα συνημμένα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Δ.Σ.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Δ.Σ. 2014-15

Πίνακας ολων των ΕΠΑΛ που θα έχουν κεντρα ΠΔΣ

Ανακοίνωση για την παραλαβή Πιστοποιητικών Κ.Π.Γ. εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2014

Σας γνωστοποιούμε ότι οι επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης, για να παραλάβουν το Πιστοποιητικό τους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα Πιστοποιητικά επιδίδονται στους επιτυχόντες αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μονοήμερη εκδρομή της Α τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στα Ιωάννινα και στο Μέτσοβο (30/4/2015)

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για τη διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής της Α τάξης του σχολείου στα Ιωάννινα και στο Μέτσοβο (30/4/2015).

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 20/4/2015 και ώρα 12:00.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας στην Αθήνα (24-26/4/2015)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι την Δευτέρα 20/4/2015 και ώρα 10:00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας στην Ιθάκη (26-28/4/2015)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 2/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας στην Πάτρα και στη Ναύπακτο (30/4/2015)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 3/4/2015 και ώρα 11:00 πμ.