Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2015

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί  τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για το έτος 2015.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας του Κ.Ε.Γ. και των εξεταστικών κέντρων στο συνημμένο έγγραφο.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Δείτε σχετικά: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ Α΄ για 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 2015

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (4-7/3/2015)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 2/2/2015 και ώρα 11 πμ.

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάσεων Νοεμβρίου 2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα : α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική και γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα, που πραγματοποιήθηκαν στις 08 και 09 Νοεμβρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από :

1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: http://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός).

2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).

Oι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και η ταυτότητα του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Μεγανησίου στην Πάτρα (26-28/2/2015)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στο έγγραφο του σχολείου.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας την Τρίτη 27/1/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή του ΓΕΛ Νυδριού στην Ελασσόνα (26-28/2/2015)

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Γενικού Λυκείου Νυδριού.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο μέχρι τις 27/1/2015, ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Τόπος εκδρομής: Κωνσταντινούπολη

Ημερομηνία αναχώρησης: 1/2/2015

Ημερομηνία επιστροφής: 6/2/2015

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Κατάθεση προσφορών αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 22/1/2015, ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 22/1/2015 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για εξαήμερη εκδρομή του Λυκείου Νυδριού στην Κρήτη, 2-7/3/2015

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Λύκειο Νυδριού μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2015, ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδας

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη και στην επιστροφή στα Ιωάννινα, από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2015, .

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας προκηρύσσει την προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-15.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας και όλων των σχολικών μονάδων της Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 12:00.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 2014-2015

Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Κατάλογος αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 11315/Γ.Υ./31-10-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2014-2015», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:
α) από περιοχή σε περιοχή και
β) σε Μουσικά Σχολεία
με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σας.
Σας ενημερώνουμε πως θα υποβάλλονται ενστάσεις στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από 15-12-2014 έως και 31-12-2014.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Μουσικων σχολείων 2014-2015

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015