Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014

Για την ενημέρωση των υποψηφίων, κοινοποιούμε το πρόγραμμα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014, όπως έχει εγκριθεί από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Ειδικότερα:

Το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2014 θα εξετασθούν όλες οι ενότητες του διαβαθμισμένου επιπέδου Β (Β1&Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2014 θα εξετασθούν όλες οι ενότητες του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ (Γ1&Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική καθώς και όλες οι ενότητες του επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα.

Δείτε σχετικά: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2014

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 θαυποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2014.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2014 για τα επίπεδα:

α)  Β  (Β1 «Μέτρια γνώση», Β2 «Καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β)  Γ (Γ1 «Πολύ καλή γνώση» – Γ2 «Άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
 3. Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo).  Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 24/09/2014.

  Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

  α.  των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2),

  β. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)και

  γ. των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας.

 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
  Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.
  Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/θμια, Β/θμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 5. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων Εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) για τα εξάμηνα 2014Β και 2015Α.

Η πρόσκληση διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. http://www.inedivim.gr/ στο σύνδεσμο προκηρύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 15/09/2014 και ώρα 15:00(ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Όσον αφορά το ΙΕΚ Λευκάδας ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές ότι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ενδιαφερομένων, το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2014Β είναι:

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΟΣ

Προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, τοποθέτηση αποσπασθέντων και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Δείτε τα συνημμένα:

Παρατείνεται η περίοδος εγγραφών των υποψηφίων καταρτιζομένων των δημοσίων ΙΕΚ μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2014

Οι ειδικότητες που  εγκρίθηκαν από το ΥΠΑΙΘ για να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2014Β ειναι:

 

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

Στις παραπάνω ειδικότητες εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου.

Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο σύνδεσμο   http://www.gsae.edu.gr/el/

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 6979245367
Η φοίτηση στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν. (ΦΕΚ 193/17-9-2013 Άρθρο 23 παρ. 2).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ
ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έναρξη λειτουργίας του ΙΕΚ Λευκάδας

Ξεκίνησε από την Δευτέρα 01/09/2014 η λειτουργία του νέου Δημόσιου ΙΕΚ Λευκάδας.

Οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν από το ΥΠΑΙΘ για να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2014Β είναι οι παρακάτω:
1 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

Στις παραπάνω ειδικότητες εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου.

Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο σύνδεσμο  http://www.gsae.edu.gr/el/

Το σύστημα δέχεται αιτήσεις μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7/9/2014

Εφόσον δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet, οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν στο ΙΕΚ μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 6979245367
Σας ενημερώνουμε πως η φοίτηση στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν. (ΦΕΚ 193/17-9-2013 Άρθρο 23 παρ. 2).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ
ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε σχετικά:ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ απομακρυσμένων σχολείων 2014-2015_Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ   ,  ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ , ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ_2014_15,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Δείτε σχετικά:

Εγκύκλιος αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ 2014

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος αναπληρωτών

Αίτηση αναπληρωτών – ωρομισθίων ΕΕΠ

Αίτηση αναπληρωτών ΕΒΠ

Πίνακας Περειφερειακών Διευθύνσεων

Παράταση της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για την κάλυψη  θέσης Διευθυντού /τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015,  μέχρι και  την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για τη θέση Διευθυντη στο ΕΕΕΕΚ Λευκαδας, ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΕΕΕΚ