Ημερήσιο αρχείο: 13 Ιανουαρίου, 2023

Εγκύκλιος για την επικαιροποίηση στοιχείων αιθουσών διδασκαλίας στο myschool για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων

Αφού γίνει ορθή ενημέρωση των χώρων/αιθουσών και επικαιροποίηση τμημάτων διδασκαλίας ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της εγκυκλίου, απαιτείται επιβεβαίωση δεδομένων μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

ΦΕΚ 65/2023. Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι σχολικές μονάδες που θα έχουν στην ευθύνη τους

Το ΦΕΚ 65 τ.Β’ (12-1-2023) με την κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.