Ημερήσιο αρχείο: 17 Ιανουαρίου, 2023

Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων. Τροποποιητική απόφαση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Φ.251.4838.Α (17/01/2023), τροποποιητική απόφαση σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων από το 2023 και εφεξής.

Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η τροποποιητική απόφαση Φ.251/ 4838 /Α5/17-01-2023 σχετικά με τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, που αφορά στην υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και τον καθορισμό θέσεων εισαγωγής.

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Για τους προσωρινούς πίνακες ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων από 18.01.2023 έως και 20.01.2023, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των αιτήσεων.