Ημερήσιο αρχείο: 12 Ιανουαρίου, 2023

Νέα εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ήταν η 9η Ιανουαρίου 2023, δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί που αποχωρούν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία έως και την 9η Ιανουαρίου 2024.

19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2023. Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 27/1/2023. Ο 19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας αφορά μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου (Α’, Β’, και Γ’ τάξη) και της Γ΄τάξης του Γυμνασίου.

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Η προθεσμία για την Α’ φάση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 23/01/2023, στις 5:00 το απόγευμα

Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023

Εγκύκλιος σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023.