Ημερήσιο αρχείο: 19 Ιανουαρίου, 2023

Ενεργοποίηση δυνατότητας επισύναψης εγγράφων στις ενστάσεις των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Όσοι από τους υποψηφίους προσπάθησαν να στείλουν τα έγγραφα με οποιοδήποτε τρόπο οπουδήποτε, θα πρέπει να τα επισυνάψουν στην ένστασή τους, κάνοντας άρση και υποβολή εκ νέου της ένστασής τους στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2023

Παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης του ΙΕΠ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ τάξης Γυμνασίου Νυδριού στη Βέροια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές στο γραφείο της Δ/ντριας του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Οδηγίες για μετατάξεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).