Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2023

Στη συνέχεια του αριθμ. 971/Ε3/05-01-2023 εγγράφου, σας διαβιβάζουμε το Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που αφορά στην παράταση, μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εντός του σχολικού έτους 2022-2023 και απευθύνεται σε:

  • μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 και
  • μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή δεν είχαν παρακολουθήσει πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης,

Η συμμετοχή των ανωτέρω εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι, τυχόν κάτοχοι βεβαιώσεων επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης, που είχε πραγματοποιηθεί πριν το Σεπτέμβριο του 2012, ενόσω οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ υπηρετούσαν ως αναπληρωτές, αλλά και εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ αυξημένων προσόντων (κάτοχοι μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων ή/και με προϋπηρεσία ως επιμορφωτές κ.λπ.) δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Δείτε το έγγραφο

Δείτε το νέο Δελτίο τύπου του ΙΕΠ

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης με νεότερη ενημέρωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.