Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ τάξης Γυμνασίου Νυδριού στη Βέροια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο της Δ/ντριας του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού