Ημερήσιο αρχείο: 24 Ιανουαρίου, 2023

Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Οδηγίες για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Αιτήσεις και δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Οι οριστικοί πίνακες προέκυψαν έπειτα από τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων και την εξέτασή τους από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.