Ημερήσιο αρχείο: 20 Ιανουαρίου, 2023

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας

Η απόφαση συγκρότησης του νέου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας. Η θητεία όλων λήγει στις 31/12/2024.