Ημερήσιο αρχείο: 25 Ιανουαρίου, 2023

Έλεγχος και οριστικοποίηση στοιχείων στο Π.Σ. myschool σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο έλεγχος της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων μέχρι την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023.

Εγκύκλιος για την εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-2023

Την 30η Ιανουαρίου 2023, εορτή των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις και εκκλησιασμός. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

Αριθμός εισαγομένων στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με τις Πανελλαδικές 2023

Το ΦΕΚ 312 τ.Β’ (25/1/2023) με την απόφαση καθορισμού αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το 2023 – 2024, με πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Αριθμός εισαγομένων στις σχολές του Λιμενικού με τις Πανελλαδικές 2023

Το ΦΕΚ 294 τ.Β’ (24/1/2023) με τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων στις Σχολές του Λιμενικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ τάξης Γυμνασίου Νυδριού στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 3/2/2023 και ώρα 10.00 π.μ.