Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ τάξης Γυμνασίου Νυδριού στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και της Δ/ντριας του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 3/2/2023 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού