Ημερήσιο αρχείο: 9 Ιανουαρίου, 2023

Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης του ΙΕΠ για το 2022-2023

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου και τη σχετική Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

ΦΕΚ 13 τ.Β’ 2023. Καθορισμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για το 2022-2023

Το ΦΕΚ 13 τ.Β’ (9-1-2023) με τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων, την εξεταστέα ύλη και του τρόπου αξιολόγησης για το 2022-2023.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το 2022-2023

Εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το 2022-2023. Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να αιτηθούν επισκέψεις σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

Νέες προσλήψεις (9/1/2023) μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις σχολικές μονάδες για το 2022-2023

Νέες προσλήψεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ23 – Ψυχολόγων, ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρνών αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2022-2023.