Ημερήσιο αρχείο: 27 Ιανουαρίου, 2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές του Λιμενικού, υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική εφαρμογή από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Περιόδου 2022 Β’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το ΚΠΓ Περιόδου 2022 Β’, από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr