ΦΕΚ 65/2023. Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι σχολικές μονάδες που θα έχουν στην ευθύνη τους

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65 τ.Β’ (12-1-2023) η απόφαση με θέμα: «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.»

Δείτε την απόφαση

Ενημέρωση 27/3/2023: Νέα απόφαση καταργεί το ανωτέρω ΦΕΚ. Δείτε τη νέα απόφαση