Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών EOES 2023 (πρώην EUSO)

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EOES 2023 (πρώην EUSO)». Από το διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (European Olympiad of Experimental Science – EOES 2023).

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα του παρόντος και στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης:

eoes 2023

Ο Ελληνικός διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2006, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση των Τοπικών Μαθητικών Διαγωνισμών, που θα διοργανωθούν σε επίπεδο σχολείων αρμοδιότητας κάποιου Ε.Κ.Φ.Ε., θα επιλεγεί η ομάδα (ή οι ομάδες) μαθητών η οποία (ή οι οποίες) θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική πανελλήνια φάση του διαγωνισμού.

Οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 σε χώρους που θα οριστούν από τα κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνιστεί σε τρία εργαστηριακά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών. Τα όργανα και οι διατάξεις που θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές θα καθοριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή του κάθε Τοπικού Διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν με την προκήρυξή του.

Η δεύτερη πανελλήνια φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023…

  • στην Αθήνα για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, και
  • στη Θεσσαλονίκη για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων Νήσων.

Οι δύο ομάδες που θα πρωτεύσουν βαθμολογικά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, ακόμη και αν προέρχονται από το ίδιο εξεταστικό κέντρο, θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EOES 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2023 στη Λετονία. Σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό απονέμεται μετάλλιο. Στο 10% των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών απονέμεται χρυσό μετάλλιο, στο 30% αργυρό και στο υπόλοιπο 60% χάλκινο.

Δείτε την προκήρυξη και τη σχετική έγκριση του διαγωνισμού από το Υ.ΠΑΙΘ.